{{bannerHomeNumber.alt}}
SIM SỐ ƯU ĐÃI Xem tất cả
Loại Sim: {{simUuDai1.groupName | shortContent : 14}}
Loại TB: {{simUuDai1.type== "0" ? "Trả trước": "Trả sau"}}
Giá bán: {{simUuDai1.type== "0" ? "50.000đ": "60.000đ"}}
Gói cước: FV99, FV119
Giữ số
Loại Sim: {{simUuDai2.groupName | shortContent : 14}}
Loại TB: {{simUuDai2.type== "0" ? "Trả trước": "Trả sau"}}
Giá bán: {{simUuDai2.type== "0" ? "50.000đ": "60.000đ"}}
Gói cước: FV99, FV119
Giữ số
{{item.type== "0" ? "Trả trước": "Trả sau"}}
{{item.type == "0" ? "50.000": "60.000"}} VNĐ
Giữ số
{{item.type == "0" ? "50.000": "60.000"}}đ
{{bannerHomePackage.alt}}
GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI KHỦNG Xem tất cả
GÓI D15
3GB tốc độ cao
15.000đ/3 ngày
GÓI D30
7GB tốc độ cao
30.000đ/7 ngày
GÓI C120
4GB tốc độ cao/ngày + 50 phút gọi ngoại mạng + miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
120.000đ/30 ngày
GÓI C190
2GB tốc độ cao/ngày + 100 phút gọi ngoại mạng + miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
190.000đ/30 ngày
{{bannerHomeNews.alt}}
TIN KHUYẾN MÃI Xem tất cả