FV99
- 2GB tốc độ cao/ngày Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber Miễn phí một chu kỳ
99000đ/30 ngày
FV119
- 3GB tốc độ cao/ngày Miễn phí data truy cập Ứng dụng FPT Play 3GB data tốc độ cao truy cập ứng dụng Viber Miễn phí 500 phút thoại nội mạng Miễn phí 30 phút thoại liên mạng Miễn phí một chu kỳ
119000đ/30 ngày
C120
- 4GB tốc độ cao/ngày + 50 phút gọi ngoại mạng + miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
120000đ/30 ngày
D15
- 3GB tốc độ cao
15000đ/3 ngày
D30
- 7GB tốc độ cao
30000đ/7 ngày
K90
- 90 ngoại mạng+ miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
90000đ/30 ngày
C190
- 2GB tốc độ cao/ngày + 100 phút gọi ngoại mạng + miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
190000đ/30 ngày
C290
- 2GB tốc độ cao/ngày + 200 phút gọi ngoại mạng + miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
290000đ/30 ngày